HOME > 最新消息
易森語言 - 重要節日放假公告 - (2014) 清明節假期 2014-03-31

2014    年 

四月 4 (星期五) ,

         5 ( 星期六)  ,

         6 (星期日) 三天為清明連續假期

 

易森語言課程全面放假,

當天不用請假,

不計請假次數。

 

所有課程將於 2014 / 04/07 ( 星期一) 恢復正常! 

 

 

祝大家  

 

佳期愉快!